ประกาศศูนย์คอมพิวเตอร์

00

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

ตารางฐานข้อมูล

ตารางฐานข้อมูล

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

ข้อสอบการเขียนโปรแกรมภาษาซี

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
float salary,total;
int year,i,temp;
printf(“Enter your first salary:”);
scanf(“%f”,&salary);
printf(“Enter years for calculate:”);
scanf(“%d”,&year);
if (year<0) printf(“Error”); else
if (year==0) printf(“Total deposit in year %d is 0 bath.\n”,year); else
{
//first year
total = 12*0.1*salary;
if ((year>1)&&(year<=5))
{
for(i=2;i<=year;i++)
{
salary = salary*1.06;
if (salary-(0.1*salary + 5000)>=9000)
{
total = total + 12*0.1*salary;
}
}
printf(“Total deposit in year %d is %.2f bath.\n”,year,total);
}
if ((year>1)&&(year>5))
{
for(i=2;i<=5;i++)
{
salary = salary*1.06;
if (salary-(0.1*salary + 5000)>=9000)
{
total = total + 12*0.1*salary;
}
}
for(i=6;i<=year;i++)
{
salary = salary*1.06;
total = total + 12*0.1*salary;
}
printf(“Total deposit in year %d is %.2f bath.\n”,year,total);
}
}
getch();
}

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

เอกสารการสอนเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล

เอกสารการสอนเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >> chapter1

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

สัมมนาบุคลากรประจำปี 2558

samina58

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2558

b2526

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

ข่าวนักศึกษาฝึกงานปวช.3และปวส.2

2910

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น