คลังเก็บผู้เขียน: ajake

ดูรายงานการเช็คชื่อเข้าเรียนรอบ 3 (วันที่ 19 เม.ย.-3พ.ค.63)

ดูรายงานการเช็คชื่อเข้าเรียน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

วิชาการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ ปวส.2/3-2(2) และปวส.1/3-2(2)รอบ 3วันที่ 19 เม.ย.-3พ.ค.63)

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ บทที่ 1 หลักกา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

การคำนวณหาพื้นที่วงกลมปวส.1/3-2(2)และ ปวส.2/3-2กลางปีรอบ 3วันที่ 19 เม.ย.-3พ.ค.63)

include<stdio.h> include <math.h> … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | ใส่ความเห็น

หาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าปวส.1/3-2(2)และ ปวส.2/3-2กลางปีรอบ 3วันที่ 19 เม.ย.-3พ.ค.63)

include<stdio.h> include<conio.h> … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | ใส่ความเห็น

โปรแกรมสูตรคูณปวส.1/3-2(2)และ ปวส.2/3-2กลางปีรอบ 3วันที่ 19 เม.ย.-3พ.ค.63)

include <stdio.h> include<conio.h> … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | ใส่ความเห็น

หาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูปวส.1/3-2(2)และ ปวส.2/3-2กลางปีรอบ 3วันที่ 19 เม.ย.-3พ.ค.63)

include <stdio.h> include <conio.h … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | ใส่ความเห็น

โปรแกรมสถิติ

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

โปรแกรมเครื่องคิดเลขปวส.1/3-2(2)และ ปวส.2/3-2กลางปีรอบ 3วันที่ 19 เม.ย.-3พ.ค.63)

#include<stdio.h> #include<coni … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | ใส่ความเห็น

คำนวณหาค่าน้ำประปาปวส.1/3-2(2)และ ปวส.2/3-2กลางปีรอบ 3วันที่ 19 เม.ย.-3พ.ค.63)

/ #include<stdio.h> #include<co … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | ปิดความเห็น บน คำนวณหาค่าน้ำประปาปวส.1/3-2(2)และ ปวส.2/3-2กลางปีรอบ 3วันที่ 19 เม.ย.-3พ.ค.63)

ข้อสอบการเขียนโปรแกรมภาษาซี

#include<stdio.h> #include<coni … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น