FAQ

FAQ  คือ

       FAQ ย่อมาจาก Frequently Asked Questions ซึ่งหมายถึงคำถามที่พบได้บ่อย หรือคำถามยอดฮิตนั่นเอง โดยมากนิยมเรียกกันว่า “แฟค” หรือเรียกตามตัวย่อว่า “เอฟเอคิว”

FAQ ซึ่งมีต้นกำเนิดจากกลุ่มสนทนาทางอินเทอร์เน็ต “ยูสเน็ต” (UseNet) เป็นการรวบรวมกลุ่มคำถามและคำตอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเดียวกันเอาไว้ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการโพสต์คำตอบของคำถามพื้นฐานเดิมๆ ทั้งนี้ การโพสต์คำถามซ้ำหัวข้อที่มีอยู่ใน FAQ แล้ว ถือว่าเป็นเรื่องไม่สุภาพในวัฒนธรรมยูสเน็ต เพราะแสดงให้เห็นว่าผู้ถามไม่ได้อ่านให้ดีก่อนที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้ อื่น

เนื้อหาที่ประกอบด้วยคำถามและคำตอบมักถูกเรียกว่า FAQ ไม่ว่าจะเป็นคำถามที่ถามกันบ่อยๆ จริงหรือไม่ และปัจจุบันแนวคิดนี้ก็แพร่หลายออกจากอินเทอร์เน็ต ทำให้มีการระบุถึง FAQ ในเอกสารใบปลิวต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตเลย

บนอินเทอร์เน็ตมี FAQ ในหลากหลายหัวข้อ และเว็บไซต์จำนวนมากก็ได้รวบรวมไว้ให้สามารถค้นหาได้ง่าย เช่น เว็บไซต์ของสมาคมอินเทอร์เน็ต FAQ

ผู้ที่ได้รับยกย่องว่าริเริ่ม FAQ เป็นคนแรก (แม้เจ้าตัวจะไม่ยอมรับ โดยระบุว่าได้ให้ข้อมูลตามปกติเท่านั้น) คือยูจีน ไมยา เจ้าหน้าที่องค์การนาซาผู้ดูแลกลุ่มข่าวอวกาศ มีอาการเซ็งกับคำตอบซ้ำๆ ที่ไม่ดีพอ ขณะที่คนถามก็ไม่ค่อยทำการบ้านมาก่อน และถามเรื่องที่คนอื่นถามบ่อยแล้ว

ในปี 1983 เขาจึงตัดสินใจรวบรวมคำถาม-คำตอบที่ผ่านการแก้ไขแล้ว โพสต์ขึ้นเว็บเดือนละครั้ง เนื้อหาที่เขาโพสต์ขึ้นไปแรกๆ เป็นข้อมูลพื้นฐาน อาทิ ที่อยู่ของศูนย์นาซา นอกจากนี้เขายังโพสต์ตำแหน่งงานว่างปีละครั้งด้วย